Mer än en förvaltande fastighetsägare

PIL

Ett aktivt ägande

Vårt oberoende och vår finansiella styrka i kombination med vår interna spetskompetens gör oss till en trygg part i din affär.

Som fastighetsägare har vi en stor påverkansmöjlighet i hur vår verksamhet drivs. Genom att under hela ägandecykeln utveckla en fastighet med personligt engagemang och olika kringtjänster skapar vi ett adderat värde. Vårt arbete utgår från tanken att ändra kundernas uppfattning om fastigheten – från att ses som ett nödvändigt stopp på vägen en levande och naturlig samlingsplats.