Förändrar sättet att driva fastighetsaffären och sätter kundens upplevelse i fokus

PIL

Vi drivs av att omvandla våra objekts unika utmaningar till möjligheter.

Den marknad vi befinner oss i bygger på bristande strukturer. Strukturer vi vill förändra. Vi arbetar såklart med samma variabler som branschen redan gör, men gör det med andra ögon. I arbetet med varje fastighet ser vi till hela verksamheten och till slutkunden – vilken typ av kund det än är.

– Christofer Kraft, VD

Vivero söker fastigheter att förvärva i hela landet och ser möjliga objekt hos fastighetsbolag, kommuner, byggbolag och bostadsrättsföreningar. Fastigheterna kan vara av kommersiell karaktär med inslag av parkering, fristående parkeringsfastigheter eller tredimensionellt delade ytor. Krävs en delning är Vivero med under hela processen.

Vivero ska erbjuda marknadens mest ekonomiskt fördelaktiga upplägg vid fastighetsaffärer och vara det självklara förstahandsvalet vid försäljning av parkeringsfastigheter.

Med parkering som gemensam nämnare

Fastigheter som utvecklas över tid i harmoni med omvärlden.

Att resa är att vara i ständig rörelse på väg någonstans. Det återspeglas i våra fastigheter, där tidigare prioriteringar banar väg för framtida val.

MER ÄN BARA PARKERINGSFASTIGHETER

KOMMERSIELLA FASTIGHETER, PARKERINGSFASTIGHETER OCH TREDIMENSIONELLT DELADE FASTIGHETER

MER ÄN BARA PARKERINGSFASTIGHETER

KOMMERSIELLA FASTIGHETER, PARKERINGSFASTIGHETER OCH TREDIMENSIONELLT DELADE FASTIGHETER

Vi tar hand om det strategiska

Facility management är självklart i all fastighetsförvaltning – varför gäller det inte parkering?

Parkeringskunden ställer högre krav och vi inser att något måste förändras. Få aktörer på marknaden verkar förstå hur och varför. Tiden är rätt för ett paradigmskifte i grunden, med kundens behov som filter för framtidens parkeringslösningar.

VI DRIVER DEN ANNARS OPERATÖRSBUNDNA UTVECKLINGEN FRAMÅT

DEFINITIONEN AV FASTIGHETSFÖRVALTNING AV PARKERING MÅSTE ÄNDRAS

VI DRIVER DEN ANNARS OPERATÖRSBUNDNA UTVECKLINGEN FRAMÅT

DEFINITIONEN AV FASTIGHETSFÖRVALTNING AV PARKERING MÅSTE ÄNDRAS

En trygg part med stabila ägare

Ett långt perspektiv ligger till grund för hela vår verksamhet. Där vi etablerar oss, vill vi fortsätta växa.

Vi drivs av att omvandla våra objekts unika utmaningar till möjligheter. Ett aktivt ägande, helt enkelt.

AKTIVT ÄGANDE MED ETT LÅNGT PERSPEKTIV

GRUNDADES 2017

AKTIVT ÄGANDE MED ETT LÅNGT PERSPEKTIV

GRUNDADES 2017